Maak een verschil met pedagogische kwaliteit!

In het Kinderdagverblijf (KDV) en de Buitenschoolse Opvang (BSO)  gaat het over onderwerpen als:

  • kindvolgend werken
  • kinderparticipatie
  • de vier opvoedingsdoelen
  • interactievaardigheden
  • voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
  • ouderparticipatie

‘Luit en Duidelijk’ maakt deze onderwerpen concreet in begeleidingssituaties met trainingen en  cursussen.  Samen met de deelnemers zoekt en vindt ‘Luit en Duidelijk’  bewuste toepassingen in het dagelijks pedagogisch handelen.

Kinderen, ouders, pedagogisch medewerkers en managers voelen zich het beste in een omgeving waar zij zich vertrouwd en veilig voelen én waar er respect is voor wie zij zijn. Dit in een duidelijke structuur waar men oprecht communiceert en samenwerkt. Als iedereen, van groot tot klein, dit zo ervaart dan is er een evenwichtig en ideaal pedagogisch klimaat. De opdracht van de professional is te blijven zoeken naar dit ideaal.

Bent u op zoek naar een adviseur, trainer en/of coach?

Wilt u onderzoeken wat u bij ‘Luit en Duidelijk’ kunt halen?

Wilt u nader kennis maken?  Neemt u dan contact op!

Luit en Duidelijk maakt sinds september 2015 onderdeel uit van de coöperatie Op Pat www.co-oppat.nl