‘Luit en Duidelijk’ richt zich op de kinderopvang, peuterspeelgroepen en gastouders

Advies bij:

 • ontwikkelen en schrijven van pedagogisch beleid
 • ontwikkelen en schrijven van opleidingsbeleid
 • implementatie van pedagogisch beleid
 • ontwikkelen van trajecten om het pedagogisch handelen te verbeteren

Trainingen:

Op maat gemaakt, aansluitend bij de opleidingsbehoefte

 • uitgaande van het wettelijk kader, uw pedagogisch beleid en de specifieke leervragen
 • voor pedagogisch medewerkers, (niveau 3, 4 en HBO)
 • voor (inhoudelijke) stafmedewerkers en voor het management

Vast trainingsaanbod (alleen gecertificeerde trainers)

 • TINK; BKK gesubsidieerde en goedgekeurde training. Interactievaardigheden en Taal. NIEUW! http://www.sardes.nl/
 • Oog voor interactie; BKK gesubsidieerde en goedgekeurde training, interactievaardigheden en taal. NIEUW! http://www.nji.nl/ 
 • opvoedparty,  ouders met elkaar in gesprek over wat hen bezig houdt. NIEUWhttp://opvoedparty.nl/
 • kinderparticipatie; Janus Korczak zijn theorie en praktijk. NIEUW! http://korczak.nl/
 • ‘laten spelen is een vak’, voor Kinderdagverblijf én Buitenschoolse opvang
 • ‘werken met baby’s’
 • ‘pedagogiek en creativiteit’, uitbreiding op ‘werken met baby’s’ en ‘laten spelen is een vak’ ( 2-4 jaar)
 • ‘talentontwikkeling in de Kinderopvang’, (0-4/ 4-12 jaar)
 • ‘knap lastig'(4-12 jaar)

Zie agenda voor data en kosten

Coaching:

 • trajecten waarbij het pedagogisch handelen centraal staat
 • coachen van individuen én teams
 • pedagogisch medewerkers én managers
 • video-interactiebegeleiding (gecertificeerde begeleider)

Luit en Duidelijk werkt samen met (hoog)opgeleide en gecertificeerde coaches die ook buiten de kinderopvang hun sporen hebben verdiend.

www.zeespiegel.nl

www.sidrocoaching.nl

www.tink.nu