Agenda cursussen

 

TINK

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. 
Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker! Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid. In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren.

Dit is een training die gesubsidieerd wordt kijk op de site van SZW hoe de subsidie aan te vragen.

kosten; 650 € per deelnemer (inclusief materiaal)

8 bijeenkomsten, opdrachten op de werkvloer, ruimte voor intervisie op locatie

exclusief reiskosten (0,20 € per kilometer)

geïnteresseerd? neem contact op; 0624101051

 

OpvoedParty

Een OpvoedParty is een bijeenkomst van ongeveer twee uur in een huiskamer of ouderruimte, waar in klein gezelschap (5-10) onder deskundige leiding met  ouders over alledaagse dilemma’s in de opvoeding wordt gepraat. Goed of fout is niet belangrijk in deze setting. Iedere ouder doet het op zijn/haar manier en daar kunnen anderen weer van leren. Er is niemand die een ander de les gaat lezen tijdens een OpvoedParty.

Wilt u in uw kindercentrum, school, speelzaal, wijk(centrum), een opvoedparty organiseren?

Kosten; u betaald achteraf het bedrag dat staat voor wat het u waard was.

inclusief overleg/ afstemming op de organisatie

exclusief reiskosten (0,20 per km) (buiten Den Haag)

Neemt u gerust contact op 0624101051

 

kinderparticipatie

In veel pedagogisch beleidsplannen staat de term Kinderparticipatie.

Hoe geef je daar nou vorm aan tijdens het alledaags werken met de kinderen? Deze training is gebaseerd op de theorie en ervaringen van Janus Korczak, een Poolse pedagoog. Tijdens de drie bijeenkomsten gaat het team aan de slag met kinderparticipatie; wat betekent dit voor de inrichting van de ruimte, het pedagogisch handelen en activiteiten aanbod. Wat betekent het voor kinderen van 0-12 jaar om echt gehoord te worden. De bijeenkomsten duren 2 uur, zijn een mix tussen informatie verzamelen, mening vormen en werken aan opdrachten. Ook zal er in de tijd tussen de bijeenkomsten onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden van kinderparticipatie in de groepen.

Kosten; 1400 € , max 15 deelnemers

inclusief overleg/ afstemming op de organisatie/ materiaal

exclusief reiskosten (0,20 € per km)

Neemt u gerust contact op 0624101051

 

Werken met baby’s

Een cursus ontworpen en op effect onderzocht door het Nederlands Jeugd Instituut.

Een cursus voor professionals in de kinderopvang die werken met de doelgroep 0-2 jarigen. In zowel horizontale als verticale groepen.

Deze cursus bestaat uit twee componenten.

 • Vier bijeenkomsten van 3 uur waarin de interactievaardigheden centraal staan. Aanbod van theorie op een manier die dicht bij de werkvloer staat. Eén bijeenkomst van drie uur over werken met ouders en daarbij toepassen van de eerste vier interactievaardigheden.
 • Twee werkplekbezoeken. Op locatie wordt er geobserveerd door de trainer en wordt de inzet van de interactievaardigheden besproken en beoordeeld m.b.v video interactie*. (een korte registratie van de deelnemer op video, besproken m.b.v. microanalyse. Gedetailleerd kijken naar pedagogisch handelen, vaststellen van leerdoelen en maken van een ontwikkelplan) Het eerste bezoek richt zich op interactie met één kind, tijdens het tweede bezoek wordt bekeken hoe de pedagogisch medewerker de interactievaardigheden toepast binnen de mogelijkheden van de groep. Elk werkplekbezoek duurt 2 uur.

wat leer je:

 • de basis doelen beschreven in de wet op de kinderopvang
 • theorie over en het actief toepassen van de 6 interactievaardigheden (Prof. Riksen-Walraven)
 • reflecteren op je pedagogisch handelen
 • eigenaar zijn van je eigen professionele ontwikkeling

Deze cursus wordt bij u op locatie aan uw team gegeven. 

Kosten; basis: 2750 €, plus 150 € per deelnemer.

inclusief overleg/ afstemming op de organisatie

exclusief reiskosten (0,19 per km)

Neemt u gerust contact op 0624101051

Aanmelden

 

 

Laten spelen is een Vak 2-4

Een cursus ontworpen en op effect onderzocht door het Nederlands Jeugd Instituut.

Een cursus voor professionals in de kinderopvang die werken met de doelgroep 2-4 jarigen. In zowel horizontale als verticale groepen.

 • Vier bijeenkomsten van 3 uur waarin de interactievaardigheden centraal staan. Aanbod van theorie op een manier die dicht bij de werkvloer staat. Eén bijeenkomst van drie uur over werken met ouders en daarbij toepassen van de eerste vier interactievaardigheden.
 • Twee werkplekbezoeken. Op locatie wordt er geobserveerd door de trainer en wordt de inzet van de interactievaardigheden besproken en beoordeeld m.b.v video interactie*. (een korte registratie van de deelnemer op video, besproken m.b.v. microanalyse. Gedetailleerd kijken naar pedagogisch handelen, vaststellen van leerdoelen en maken van een ontwikkelplan) Het eerste bezoek richt zich op interactie met één kind, tijdens het tweede bezoek wordt bekeken hoe de pedagogisch medewerker de interactievaardigheden toepast binnen de mogelijkheden van de groep. Elk werkplekbezoek duurt 2 uur.

wat leer je:

 • de basis doelen beschreven in de wet op de kinderopvang
 • theorie over en het actief toepassen van de 6 interactievaardigheden (Prof. Riksen-Walraven)
 • reflecteren op je pedagogisch handelen
 • eigenaar zijn van je eigen professionele ontwikkeling

studiebelasting; 15 uur bijwonen bijeenkomsten, 4 uur werkplekbezoek, 10 uur voorbereiden en uitvoeren opdrachten

Deze cursus wordt bij u op locatie gegeven aan uw team. 

Kosten; basis: 2750 €, plus 150 € per deelnemer.

inclusief overleg/ afstemming op de organisatie

exclusief reiskosten (0,19 per km)

Neemt u gerust contact op 0624101051

Aanmelden

 

Laten spelen is een Vak BSO

Een cursus ontworpen en op effect onderzocht door het Nederlands Jeugd Instituut.

Een cursus voor professionals in de kinderopvang die werken met de doelgroep 2-4 jarigen. In zowel horizontale als verticale groepen.

Deze cursus bestaat uit twee componenten.

 • Vier bijeenkomsten van 3 uur waarin de interactievaardigheden centraal staan. Aanbod van theorie op een manier die dicht bij de werkvloer staat. Eén bijeenkomst van drie uur over werken met ouders en daarbij toepassen van de eerste vier interactievaardigheden.
 • Twee werkplekbezoeken. Op locatie wordt er geobserveerd door de trainer en wordt de inzet van de interactievaardigheden besproken en beoordeeld m.b.v video interactie*. (een korte registratie van de deelnemer op video, besproken m.b.v. microanalyse. Gedetailleerd kijken naar pedagogisch handelen, vaststellen van leerdoelen en maken van een ontwikkelplan) Het eerste bezoek richt zich op interactie met één kind, tijdens het tweede bezoek wordt bekeken hoe de pedagogisch medewerker de interactievaardigheden toepast binnen de mogelijkheden van de groep. Elk werkplekbezoek duurt 2 uur.

wat leer je:

 • de basis doelen beschreven in de wet op de kinderopvang
 • theorie over en het actief toepassen van de 6 interactievaardigheden (Prof. Riksen-Walraven)
 • reflecteren op je pedagogisch handelen
 • eigenaar zijn van je eigen professionele ontwikkeling

studiebelasting; 15 uur bijwonen bijeenkomsten, 4 uur werkplekbezoek, 10 uur voorbereiden en uitvoeren opdrachten

Deze cursus wordt bij u op locatie gegeven, . 

Kosten; basis: 2750 €, plus 150 € per deelnemer.

inclusief overleg/ afstemming op de organisatie

exclusief reiskosten (0,19 per km)

Neemt u gerust contact op 0624101051

Aanmelden