????????????????????????????????????

Els van der Luit werkte 10 jaar als leerkracht in het basisonderwijs.
Daarna was zij lange tijd actief in de kinderopvang als begeleidend pedagoog en als trainer/docent.
Daarom kent zij de pedagogiek van de kinderopvang (KDV én BSO), peuterspeelgroepen en gastouders door en door.
Zij is onderwijskundig pedagoog (Master in Pedagogie, education).
De theorie van de kinderopvang weet zij zo te brengen dat men er in de praktijk direct mee aan de slag kan.
Zowel managers als pedagogisch medewerkers ervaren het werken met Els als actief, inspirerend en verhelderend.

Ik vind het belangrijk om mensen te inspireren en uit te dagen, om kritisch naar hun pedagogisch handelen te kijken. Daarbij staat de betekenisvolle leeromgeving van de deelnemer voorop. Praktijk, theorie en reflectie zijn met elkaar verbonden. Het zijn de elementen die pedagogisch handelen bewuster en beter maken.